Get Adobe Flash player

Our service

About us

บริษัทเอเซียอินสเปคชั่น เราเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบและรมยาสินค้าการเกษตร เช่นข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง กาแฟ

ด้วยประสบการ์ณด้านการเกษตรมมากกว่า20ปี โดยได้รับการรับรองและจดทะเบียนพาณิชเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 

เราจักยินดีที่ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกเพื่อประโยชน์สูงสุดแกท่าน

 

เราให้บริการที่มากกว่า การตรวจสอบ และการรับรองสินค้า นั่นคือ เราช่วยลูกค้าพัฒนาทางด้านการดำเนินการ การได้มาซึ่งการผลิตและการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ เป็นต่อในด้านการตลาดและชนะข้อจำกัดทางการค้า และช่วยลดความเสี่ยง เราได้รับชื่อเสียงในการช่วยลูกค้าสร้างมูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และพัฒนาความเชื่อมั่นในตราสินค้านั้นๆ ด้วยบริการของเรา ด้วยจำนวนพนักงานมากกว่า 100 คน และห้องปฎิบัติการการทดสอบที่ได้รับมาตราฐาน ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับสากล เราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของท่านได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขอนามัย  บริษัทของเราได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับครอบคลุมในระดับสากล ด้วยความรู้และความชำนาญของเรา ทำให้ท่านก้าวข้ามอุปสรรคด้านกฏระเบียบและการตลาดได้

เราสามารถช่วยท่านสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจได้

• ด้วยผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ และการให้การรับรองที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดใหม่ๆ

• ด้วยความรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงทุกๆ ตลาดในโลก

• ด้วยการรับรองคุณภาพ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

• ด้วยความเป็นผู้นำทางนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

• ด้วยการประหยัดต้นทุนการดำเนินการ และลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย

• ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า